Hvorfor blive medlem af Brancheforening for Hjertestartere?
Brancheforening for Hjertestartere (BFH) arbejder for at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital bl.a. ved at sætte minimumskrav og standarder for foreningens medlemmer og rådgive myndigheder, brugere og forskningsmiljøer. Målet er at skabe større tryghed hos alle kunder i Danmark og give en fælles garanti for kvalitet.

Hvem kan blive medlem?
Forhandlere, leverandører eller distributører af hjertestartere eller andre organisationer, som har faglig interesse for hjertestartere, kan blive medlem, hvis de opfylder følgende krav:

 • Er en juridisk organisation med et dansk cvr-nummer
 • Sælger produkter, der som minimum er CE-mærkede.
 • Imødekommer gældende regler for området.
 • Sikrer, at eventuelle underleverandører efterlever brancheforeningens formål og anbefalinger.
 • Arbejder aktivt for, at alle solgte hjertestartere registreres på Hjertestarternetværket.
 • Imødekommer tekniske kriterier for registrering af solgte produkter med serienummer og lokation af enhed.

Hvad får vi ud af et medlemskab?
Som medlem i Brancheforening for Hjertestartere forpligter I jer til at efterleve dansk lovgivning og retningslinjer for salg af hjertestartere. Denne garanti kan I give jeres kunder som medlem af Brancheforeningen, ligesom medlemskabet giver mulighed for:

 • At synliggøre jeres medlemskab i Brancheforening for Hjertestartere over for kunder og samarbejdspartnere ved brug af brancheforeningens logo. F.eks. på hjemmeside, e-mails, folder og andet kommunikationsmateriale.
 • Deltagelse og indflydelse ved den årlige generalforsamling.
 • Videndeling i tæt samarbejde med forskningsmiljøet inden for hjertestartere.
 • Temamøder med fokus på nyeste faglige viden.
 • Indflydelse på høringssvar til myndigheder.
 • Tæt samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning.

Priser
For medlemskab af Brancheforening for Hjertestartere er det årlige kontingent:

 • Større forhandlere med min. fem fuldtidsansatte: 4.000 kr.
 • Mindre forhandlere med færre end fem fuldtidsansatte: 2.000 kr.

Tilmelding
Tilmeld jeres organisation på mail hjertestarter@genoplivning.dk og oplys kontaktperson samt størrelsen på organisationen. Vil du høre mere om Brancheforening for Hjertestartere, kan du kontakte Dansk Råd for Genoplivning, der er sekretariat for brancheforeningen.