Handelsbetingelser ved køb af hjertestarterforsikring fra Tryg Forsikring
under Brancheforening for Hjertestarteres fælles forsikringsordning

1. Omfang
Disse betingelser er gældende for køb eller aktivering af en hjertestarterforsikring fra Tryg Forsikring via den fælles forsikringsordning under Brancheforening for Hjertestartere.

Brancheforening for Hjertestartere ejes og drives af:
Brancheforening for Hjertestartere
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, etage 20
2730 Herlev
CVR-nr.: 39 66 60 22

Hjertestarterforsikringen udbydes af:
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
CVR-nr.: 24 26 06 66

2. Aftaleindgåelse
Køber skal ved køb acceptere betingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

3. Betalingsbetingelser
Betaling for hjertestarterforsikringer kan alene ske ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, JCB, Maestro og MasterCard.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber betaler med kreditkort trækkes beløbet på købers konto med det samme, da den fælles forsikringsordning for Brancheforening for Hjertestartere træder i kraft straks efter købet. Efter aktivering eller køb og ved hver trækning vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail.

4. Levering
Forsikringscertifikatet sendes til købers e-mailadresse, og dækningen træder i kraft på købstidspunktet. Tryg Forsikring er forsikringsgiver og den ansvarlige overfor køber i henhold til forsikringscertifikatet.

5. Fortrydelsesret
Køber har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fristen løber fra den dag, aftalen indgås. For at benytte fortrydelsesretten, skal køber sende en mail til forsikring@hjertestarterbranche.dk med oplysning om dato for bestilling, serienummer på hjertestarter, kontaktperson samt bankkonto til tilbagebetaling.

Hvis køber benytter sin fortrydelsesret, refunderer Brancheforening for Hjertestartere præmien modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Brancheforening for Hjertestartere har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde aftalen.

Brancheforening for Hjertestartere gennemfører en sådan tilbagebetaling direkte til købers bankkonto. Køber skal oplyse bankoplysninger til Brancheforening for Hjertestartere, før pengene kan refunderes.

6. Klageadgang
Købelovens mangelregler kan kun finde anvendelse på varekøb. Som udgangspunkt har køber derfor ikke to års reklamationsret, da en hjertestarterforsikring er en tjenesteydelse og ikke en vare. Køber har, ved skriftlig henvendelse, mulighed for at få behandlet en klage. Klagen skal sendes til forsikring@hjertestarterbranche.dk

Køber har også mulighed for at indbringe en klage til Forsikringsankenævnet og/eller EU-Kommissionens online klageportal. Direkte link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

7. Forsikring
De gældende forsikringsbetingelser er nævnt i forsikringscertifikatet. Ved accepten af Brancheforening for Hjertestarteres handelsbetingelser tilkendegives det samtidigt, at forsikringsbetingelserne er modtaget og accepteret af køber.

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os her på forsikring@hjertestarterbranche.dk