Når du skal købe en hjertestarter
Brancheforeningen for Hjertestartere kan ikke anbefale én type hjertestarter frem for en anden. Følgende forhold kan dog være gode at overveje, når du skal købe en hjertestarter:

 • Er den som minimum CE-mærket?
 • Har hjertestarteren en stemmeguide på dansk?
 • Medfølger der et opbevaringsskab, der er egnet til opbevaring af hjertestartere, der:
  • Garanterer en minimumstemperatur i henhold til specifikationerne for hjertestarteren.
  • Kan starte aktiv ventilation, hvis maksimum temperaturen i henhold til specifikationerne for hjertestarteren overskrides.
  • Opfylder øvrige krav for opbevaring af hjertestarteren (som f.eks. ikke kondenserende miljø, påvirkning af direkte sollys etc.).
  • Ikke er aflåst eller forsynet med kodeadgang.
 • Har du særlige behov som f.eks. en hjertestarter til børn eller en hjertestarter til døve?
 • Skal hjertestarteren hænge et sted med særlige forhold? I svømmehaller stiller den høje luftfugtighed f.eks. særlige krav til hjertestartere. Steder med store temperaturforskelle kan også stille særlige krav til hjertestarteren. Hvis hjertestarteren skal flyttes ofte, kan det være relevant at undersøge, om modellen er robust ved eventuelt tab.
 • Kan data fra en anvendt hjertestarter udlæses af AMK-vagtcentralen?
 • Kan hjertestarterens software opdateres til at følge nye internationale og nationale anbefalinger.
 • Hvor lang tid holder batteriet og elektroderne – og hvad er anskaffelsesprisen?

Når du køber en hjertestarter
En hjertestarter er et livsvigtigt redskab, som kan redde liv, hvis en person får hjertestop. Derfor er det vigtigt, at hjertestarteren altid er vedligeholdt og klar til brug og det er den enkelte ejers  ansvar.  Derfor er det godt at sikre en god organisering omkring hjertestarteren:

 • Hvem er ansvarlig for at registrere hjertestarteren på hjertestarter.dk så den er synlig for de regionale vagtcentraler ved hjertestop?
 • Hvem er ansvarlig for at tjekke vedligeholdelsen fremover?
 • Bliver hjertestarteren tydeligt markeret med det internationalt anerkendte grønne hjertestarter-skilt?
 • Så mange som muligt omkring hjertestarteren bør melde sig som frivillig hjerteløber eller andet frivillig beredskab i lokalområdet.