Regionale procedurer for håndtering af offentligt tilgængelige hjertestartere, der er anvendt ved 1-1-2-udkald
– refusion af udgifter til nye pads og batterier og tilbagelevering samt udlæsning af hjertestartere

  Udskiftning af pads Udskiftning af batteri  Udlæsning af data, hvis relevant  Tilbagelevering Link til uddybende beskrivelse Kontaktperson for hjertestartere
Region Nordjylland Refunderes efter udfyldelse af skema og kopi af faktura Refunderes ikke Hos Den Præhospitale Virksomhed Hjertestarteren leveres tilbage efter brug    dpv@rn.dk
Tlf. 97 66 21 00
Region Midtjylland Refunderes fra private hjertestartere, hvis der er henvist til dem fra AMK-vagtcentralen Refunderes ikke Data udlæses ikke Ambulance-personale tager ikke hjertestarteren med efter brug Mere information Præhospitalet
Region Syddanmark Pads udskiftes Batteri udskiftes
/genoplades, hvis relevant
Primært på AED-centret i Region Syddanmark Brugsklar hjertestarter tilbageleveres efter brug   aed@rsyd.dk
Tlf. 99 44 01 00
Region Sjælland Pads udskiftes eller refunderes, hvis de ikke er på lager Batteri udskiftes
/genoplades, hvis relevant
På Præhospitalt center, Sjælland eller Region Hovedstadens Akutberedskab Brugsklar hjertestarter tilbageleveres efter brug phc@regionsjaelland.dk
Tlf. 57 68 41 00
Region Hovedstaden Refunderes, hvis der er henvist til hjertestarteren fra AMK-vagtcentralen Stød-elektroder refunderes, hvis relevnt (se mere information) I Region Hovedstadens Akutberedskab Hjertestarteren leveres tilbage efter brug Mere information Akutberedskabet
Tlf. 38 69 80 00