Regionale procedurer for håndtering af offentligt tilgængelige hjertestartere, der er anvendt ved 1-1-2-udkald
– refusion af udgifter til nye pads og batterier og tilbagelevering samt udlæsning af hjertestartere

 Udskiftning af padsUdskiftning af batteri Udlæsning af data, hvis relevant TilbageleveringTidsestimat for tilbage-leveringLink til uddybende beskrivelseKontaktperson for hjertestartere
Region NordjyllandRefunderes efter udfyldelse af skema og kopi af fakturaRefunderes ikkeHos Den Præhospitale VirksomhedHjertestarteren leveres tilbage efter brugSå snart ejer kendes.
36 timer
 dpv@rn.dk
Tlf. 97 66 21 00
Region MidtjyllandRefunderes fra private hjertestartere, hvis der er henvist til dem fra AMK-vagtcentralenRefunderes ikkeData udlæses ikkeAmbulance-personale tager ikke hjertestarteren med efter brughttps://www.ph.rm.dk/
Omraader/Hjerteloebere
/refusion-af-elektroder-til-hjertestarter/
Præhospitalet
Region SyddanmarkUdskiftesBatterier med under 50%
reststrøm udskiftes
Primært på AED-centret i Region SyddanmarkBrugsklar hjertestarter tilbageleveres efter brugSå snart ejer kendes. Typisk 3-4 hverdagehttps://ambulancesyd.dk
/hjertestarter
aed@rsyd.dk
Tlf. 99440159
Region SjællandUdskiftes eller refunderes, hvis de ikke er på lagerUdskiftes
/genoplades, hvis relevant
På Præhospitalt center, Sjælland eller Region Hovedstadens AkutberedskabHjertestarter tilbageleveres efter brug. Den er klargjort med vejledning til refusion af pads og evt. batteri, hvis dette er nødvendigt.48 timer phc-aed@regionsjaelland.dk
Tlf. 57 68 41 00
Region HovedstadenRefunderes, hvis der er henvist til hjertestarteren fra AMK-vagtcentralenUdskiftes ikke, refunderes ikkeI Region Hovedstadens AkutberedskabHjertestarteren leveres tilbage efter brug3-4 hverdage Akutberedskabet
Tlf. 38 69 80 00

Opdateret 12.09.23